Jaskyne a história

Jaskyne

 • Demänovská ľadová jaskyňa sa nachádza vo vstupnej časti Demänovskej doliny 8 km od hotela Mikulášska chata. Zahŕňa najdlhšie známe časti podzemnej sústavy Demänovských jaskýň. Na jej vytváraní sa v najväčšej miere podieľala podzemná riečka Demänovka. Prevýšenie a rozdiely teplôt medzi vonkajším prostredím a jaskyňou tvoria určitú záťaž na organizmus. Pred vstupom do jaskyne je potrebné si oddýchnuť, aby aklimatizácia v jaskyni prebehla bez problémov. Vhodné je teplejšie oblečenie a pevná obuv.
 • Demänovská jaskyňa slobody sa nachádza len dva kilometre od Demänovskej ľadovej jaskyne a 5 km od hotela Mikulášska chata. Od parkoviska vedie k jaskyni serpentínový chodník v dĺžke asi 400 metrov. Jaskyňa sa pýši nádhernou kvapľovú výzdobu, najbohatšou zo všetkých Demänovských jaskýň, vytvorenou z druhohorných strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencov.
 • Stanišovská jaskyňa sa nachádza 13 km od Liptovského Mikuláša v Jánskej doline. Patrí medzi najstaršie známe jaskyne v Liptove i na Slovensku. Jaskyňa vznikla eróznou a koróznou činnosťou podzemného toku Štiavnice za spoluúčasti činnosti vôd z atmosférických zrážok. Ako jediná v Liptove je pre návštevníkov otvorená celoročne každý deň. Zážitkovosť v tejto jaskyni zvyšuje použitie osvetlenia iba z „čelovky“, ktorú vám sprievodcovia odovzdajú pri vstupe do jaskyne, ako i nezabudnuteľná atmosféra v spoločnosti jaskynných trpaslíkov či strašidiel, ktoré vás vtiahnu do sveta rozprávok. Denné vstupy: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.
 • Jaskyňa mŕtvych netopierov patrí medzi najrozsiahlejšie a najvýznamnejšie vysokohorské jaskyne Slovenska. Nachádza sa v centrálnej časti hrebeňa Nízkych Tatier v Ďumbierskom vysokohorskom krase, v blízkosti Chaty gen. M. R. Štefánika. Osobitné zastúpenie tu predstavujú organogénne sedimenty s výraznou prevahou kostrových zvyškov netopierov. Nájdené a popísané sú aj fragmenty drobných hlodavcov, kún, medveďa hnedého a kozy. Vzácne sú nálezy tanatocenóz starších kostí z obdobia približne spred 4 000 až 6 000 rokov. Jaskyňa má priemernú teplotu +3,5 °C, avšak niektoré zaľadňované časti dosahujú celoročný priemer len +1 °C.

 

História

 • Bunkre alebo tzv. zemľanky v dolinke Krčahovo v Demänovskej doline sú pamiatkou po liptovských partizánoch z II. svetovej vojny. Dobrovoľníci sa v roku 2013 pustili do ich rekonštrukcie. Dnes päticu bunkrov spravuje obec Demänovská Dolina. Cesta k nim sa začína od nástupnej stanice lanovky Lúčky (asi 3 km od hotela Mikulášska chata) smerom ku Krakovej holi po vyšľapanom, miestami kamenistom teréne. Trasu prejdete chôdzou za približne 45 – 60 minút. Zdatnejší sa môžu na cestu vybrať aj s bicyklom.
 • Veža kostola Panny Márie na Liptovskej Mare sa spolu s kostolom na brehu Liptovskej Mary (asi 40 minút autom od hotela Mikulášska chata) zachovali ako jediné po zatopení časti Liptovskej kotliny v roku 1975. Kostol bol neskôr presťahovaný do Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Na 1. poschodí veže sa nachádza expozícia so zameraním na kultúrne dejiny regiónu. Časť expozície je pripomienkou na obce zátopovej oblasti.
 • Archeologické múzeum Havránok v blízkosti veže kostola Panny Márie je areál s náznakovými rekonštrukciami obytných či kultových objektov z mladšej doby železnej a staršej doby rímskej. Tunajšie obyvateľstvo, ovplyvnené hmotnou i duchovnou kultúrou Keltov, udržiavalo čulé obchodné styky so severorímskymi provinciami, keltskými oppidami na západe i oblasťami na severe, vrátane pobrežia Baltského mora. Unikátna opevnená svätyňa so stopami keltských náboženských rituálov zohrávala v dobe svojej existencie úlohu duchovného centra, presahujúceho hranice regiónu.
 • Artikulárny kostol vo Svätom Kríži (asi 30 minút autom do hotela Mikulášska chata) je jedným z pätice zachovaných artikulárnych drevených kostolov na Slovensku. Ten vo Svätom Kríži je navyše najväčší v strednej Európe. Jeho kapacita je až 6000 osôb. Postavil ho tesársky majster Lang, ktorý pri stavbe nepoužíval žiadne projekty, pretože nevedel čítať ani písať a spoliehal sa len na svoje skúsenosti. Kostol má pôdorys v tvare kríža a pôvodné zariadenie. Kedysi stál v dedine Paludza, ktorá bola zatopená vodnou nádržou Liptovská Mara. Aby s Paludzou nezmizol aj tento unikátny objekt, kostol rozobrali a v priebehu niekoľkých rokov opäť postavili vo Svätom Kríži.
 • Múzeum liptovskej dediny v Pribyline (asi 30 minút od hotela Mikulášska chata) je postavené z najvzácnejších stavebných pamiatok obcí, ktoré pohltila voda z nádrže Liptovská Mara. Nachádzajú sa tu domy jednoduchých roľníkov a remeselníkov, richtára, škola, či jedno z najstarších zachovaných šľachtických sídel Liptova – kaštieľ z obce Parížovce. Všetky sú zariadené dobovým nábytkom, vybavením, náradím a nástrojmi. Na návrší sa vypína Kostol Panny Márie z obce Liptovská Mara. Prostredie múzea oslovilo aj filmárov aj tvorcov filmu o grófke Báthory, ktorí tu natočili viaceré scény.
 • Oblazy – vodné mlyny v Kvačianskej doline predstavujú dva staré drevené mlyny, ktoré sú ukryté hlboko v Kvačianskej doline – na mieste známom ako Oblazy, kde sa pod strmými skalami zlievajú tri potoky. Vďaka práci dobrovoľníkov je dnes dolný mlyn s pílou opäť v pôvodnom stave. K mlynom sa môžete vydať turistickými chodníkmi z obcí Kvačany, Veľké Borové a Huty. Ak sa rozhodnete pre trasu z Kvačian, určite sa zastavte na vyhliadke na Malom Roháči. Výhľady z tohto miesta stoja za to. Z hotela Mikulášska chata sa autom dostanete k ústiu Kvačianskej doliny za asi 40 minút. Dlhšia trasa vedie cez Prosiecku dolinu. Zdatní turisti sa môžu z ústia Kvačianskej doliny vybrať na Oblazy bicyklami.
 • Ak vás zaujíma história, určite oceníte prehliadky mestom, ktoré s vami absolvujú sprievodcovia z Informačného centra mesta Liptovský Mikuláš. Ponúka sedem tematických trás. Navyše, každý piatok počas júla a augusta ICM pozýva o 16:00 h na bezplatné prehliadky mestom. Tento rok sú venované Mikulášskym tradíciám. Niektoré z nich možno aj skutočne ochutnáte.