Contact

Mikulášska chata, s.r.o.

Demänovská Dolina 75
031 01 Liptovský Mikuláš

+421 918 371 702
+421 44 55 916 76
recepcia@mikulasskachata.sk

OR OS Žilina, Odd. Sro., č.zápisu: Vl.č.1567/L

Reg. No.: 31596886
VAT No.: SK 2020428938
IBAN: SK6102000000000533544342
BIC-SWIFT: SUBASKBX