Kontakt

Mikulášska chata, s.r.o.

Demänovská Dolina 75
031 01 Liptovský Mikuláš
Recepcia: recepcia@mikulasskachata.sk

+421 918 371 702

+421 44 55 916 76

OR OS Žilina, Odd. Sro., č.zápisu: Vl.č.1567/L
IČO: 31596886 / IČ DPH: SK 2020428938
IBAN: SK6102000000000533544342
BIC-SWIFT: SUBASKBX